Ngan Hanh Co., Ltd - Số 57, đường Ngân Hàng, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 
 

Tìm kiếm

 
Bột trợ lọc Bia - Diatomite In
 botloc100.JPG
 Bột trợ lọc sử dụng cho lọc bia
 botloc101.JPG botloc102.JPG 
 botloc103.JPG  botloc104.JPG
 botloc105.JPG  botloc106.JPG
 
 

Công ty TNHH Ngân Hạnh:
Số 57, đường Ngân Hàng, thị Trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 04.3785 0324  - Fax: 04.4.3785 0325
Email: nganhanhct@hn.vnn.vn
   

Bản quyền sử dụng thuộc về www.nganhanh.com. Thiết kế bởi dvc102